Att alla bilar som färdas på vägarna i Sverige är besiktade är betydelsefullt ur en säkerhetssynpunkt. Risken att en allvarlig olycka ska inträffa minskas när regelbundna kontrollbesiktningar görs på fordonen i trafiken. Det är bilägarens ansvar att boka tid för besiktning.

Det är mycket viktigt för alla trafikanter att fordonen som färdas på vägen är säkra. Det är varje bilägares ansvar att se till att bilen är säker att köra med. Genom att göra en kontrollbesiktning regelbundet får du ett kvitto på att din bil är säker och godkänd att användas i trafiken. Ett tips är att boka tid hos bilprovning i god tid innan det blir körförbud på bilen. Alla fordon yngre än 50 år får körförbud om de inte besiktas. En bilförare som kör en bil trots körförbud får böter. Det är bra att veta att även p-böter på hög kan ge körförbud.

Noggrann kontroll av hela bilen

Under ditt besiktningsbesök som tar ungefär 15 minuter kollas din bil utifrån och in. Även undersidan på bilen kontrolleras av besiktningsteknikern. Saker som kontrolleras under en besiktning:

  • Bärande konstruktion som fram- och bakvagn
  • Motor och drivlina
  • Bromsledningar och bromsar
  • Belysning och kommunikation
  • Kaross
  • Hjulen och däcken
  • Varningstriangel
  • Säkerhetsbälten
  • Styrsystem
  • Miljökontroll

Alla bilar kontrolleras på samma sätt efter en given mall. Det är bra att gå igenom din bil innan det är dags för besiktning. Det finns checklistor som du kan titta på för att undvika onödiga anmärkningar. På dieselfordon görs även en koll på avgaserna, ett dieselfordon får inte släppa ut för hög halt smutspartiklar i luften. Det finns gränsvärden för vad en dieselbil får släppa ut.

Bilen ska besiktas regelbundet

En bil ska besiktas var 14:e månad. Den 20 maj 2018 förändrades reglerna kring när en kontrollbesiktning ska göras. De största förändringarna var besiktningsperioderna och det är numera inte slutsiffran i registreringsnumret som styr tidpunkten för besiktning. När en bil är ny behöver den inte besiktas de tre första åren från det att den togs i bruk. Efter att den första besiktningen är gjord får det gå som längst två år innan den andra besiktningen ska genomföras. Därefter är det 14 månader som gäller. Om du gör några förändringar som exempelvis påverkar motorn av något slag behöver du göra en registreringsbesiktning.

 Så kontrollerar du bilens säkerhet