Ett av de populäraste fordonen i hobbysammanhang är A-traktorer, i folkmun ofta kallade EPA-traktorer. Fordonen är också ett viktigt transportmedel för många ungdomar som bor på landsbygden. Nu kommer ett krav på att även A-traktorer ska kontrollbesiktigas, precis som andra motorfordon.A-traktor på väg

A-traktorer är en relativt vanlig syn på den svenska landsbygden. De kallas ofta, felaktigt, för EPA-traktorer, men egentligen är det stor skillnad mellan de båda fordonstyperna, även om användningsområdena inte skilt sig särskilt mycket åt under den senaste tiden.

En EPA-traktor är en bil som har byggts om för att användas som jordbruksredskap. Detta blev möjligt från och med 1940, och vanligast var att man byggde om en Volvo Duett. Det är denna bil som man förknippar med den klassiska EPA-silhuetten. Enligt reglerna fanns ingen begränsning i antalet växlar, men den maximala tillåtna utväxlingen mellan motor och hjul var 10:1. En A-traktor, däremot, ska ha en maxhastighet på 30 km/h. Den måste också byggas om så att det inte längre är uppenbart att den är avsedd för transport av personer eller gods. Därför rymmer en A-traktor maximalt en passagerare, och förarhytten eller karosseriet kortas för det mesta, för att det inte ska vara möjligt att frakta gods eller ytterligare passagerare. Man får köra A-traktor från 15 års ålder, och fordonet måste vara försett med ett LGF-märke.

Vad tycker ägarna?

Ytterligare en skillnad är att A-traktorer, fram till nu, har varit undantagna från kravet på årlig kontrollbesiktning. Nu kommer den som äger en A-traktor att vara tvungen att besiktiga den första gången efter fyra år, och därefter vartannat år. Regeringens pressmeddelande om detta finns att läsa här.

Vad en A-traktorägare i Skåne tycker om de nya reglerna kan man läsa i ATL. Han kommer dock att ha gått över till personbil när de nya reglerna träder i kraft 2018.