Dagens bilverkstäder ser inte ut som de gjorde på 70-talet. Man skulle rent av kunna säga att verkstaden har förändrats mer än bilarna i den.

DäckbyteDen som inte varit inne i en bilverkstad på länge kommer troligen att bli förvånad om hen stiger in i en idag. Det beror inte bara på att bilarna idag är så datoriserade att en stor del av arbetet handlar om felsökning med hjälp av surfplatta eller laptop. Det beror minst lika mycket på att kunskapen om människokroppen har förändrats. Arbetsmiljön har förändrats och blivit betydligt mer ergonomisk. De tunga lyften är exempelvis nästan borta helt och hållet.

Det finns dock fortfarande risker för den som arbetar i en bilverkstad, eller på annat sätt är verksam med att reparera fordon på daglig basis. Att stå upp och arbeta långa perioder i sträck, på ett hårt betonggolv, är inte bra för knäna. Du hittar bra och stabila gummimattor hos Witre, som skonar knäna.

Många av riskerna i en bilverkstad är idag av kemisk natur. Vid arbete med glas, plast och billack exponeras de anställda för härdplaster, oljor och rengöringsmedel. Genom att använda heltäckande kläder, och inte minst handskar, samt visir för ansiktet kan man skydda sig mot det mesta. Det är dock viktigt att det finns säkerhetsdatablad för alla kemikalier som används, där det framgår vilka risker som finns med olika kemikalier, samt hur man skyddar sig.

Vibrationer har negativa effekter

Även om de tunga lyften till stor del har försvunnit från arbetet i verkstaden kan arbetsuppgifterna innebära arbete i trånga utrymmen, eller med ryggen böjd. Ibland går det heller inte att använda de tekniska hjälpmedlen som gör lyften lättare. Därför är det viktigt att variera arbetsställningen.

En fara som uppmärksammas mer och mer är effekten av att utsättas för vibrationer, som drabbar den som arbetar mycket med handverktyg av olika slag. Detta är inte något som är unikt för bilmekaniker, utan det finns i många branscher, inte minst bland byggnadsarbetare.

25 procent av de som varje år får sina skador godkända som arbetssjukdomar har drabbats av just vibrationsskador, som påverkar blodkärl och nerver i fingrar och armar.

Det här visar siffror från AFA Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter. Ytterligare 15 procent har en typ av skada som ofta, men inte alltid, orsakas av vibrationer.

I byggbranschen är siffrorna ännu högre, och när nu fackförbundet Byggnads genomför 3 500 extra skyddsronder på olika arbetsplatser den här veckan, så riktar man sig både till arbetsgivare och anställda.

Smärta i nacke och axlar

Polering av bil i verkstadDen som arbetar i en verkstad kan också drabbas av arbetsrelaterade besvär som också drabbar exempelvis de som arbetar på kontor. Dit hör smärta i nacke och axlar. Mellan 30 och 40 procent av den arbetande befolkningen i landet har någon gång upplevt ospecifik smärta i nacken eller skuldrorna, skriver Forskning.se. Detta beror ofta på att man spänner sig, och det är ofta stress som ligger bakom detta. Besvären är vanligare bland kvinnor än bland män, och det är ju mest män som arbetar i bilverkstäder. Även där kan arbetet dock vara stressigt, och det är viktigt att tänka på att ergonomi inte bara handlar om fysisk hälsa.

Mer om ergonomi och skydd i bilverkstäder finns att läsa här.